Lansarea noului an spiritual 2017-2018

După ce însetează sufletul tău? După ce tânjește trupul tău? Psalmistul David spune: Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine (Psalmul 63:1).

Anul acesta spiritual vrem să spunem și noi ca David, cu alte cuvinte, să-i spunem lui Dumnezeu: Sunt disperat după Tine. Știi ce promite Dumnezeu celor disperați după El? Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, pentru că ei vor fi săturați (Matei 5:5). 

Vino împreună cu noi duminica asta pentru a porni în călătoria spre satisfacție și împlinire spirituală.

 

Harvest Bible Chapel Lancaster

                 email: harvestmetanoiaploiesti@gmail.com